Z výzev OP VVV na šablony je možné pořídit i didaktické pomůcky a IT techniku

Na webu MŠMT byla zveřejněna informace o možnostech nákupu pomůcek a vybavení z výzev OP VVV na tzv. šablony. Informace pochází z Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů a její kompletní znění naleznete na:

www.msmt.cz/uploads/SDV2/Moz_nost_na_kupu_pomu_cek_v_s_ablona_ch_pro_r_editele_s_kol_na_web.pdf

| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 21. 11. 2017 | 112 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Výzva č. 2_OPZ_F6_MAS Hradecký venkov

Místní akční skupina Hradecký venkov vyhlašuje Výzvu č. 2  na aktivity další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování, podporu komunitní sociální práce a podporu opatření v oblasti zaměstnanosti z Operačního programu zaměstnanost.

Text výzvy a všechny příslušné přílohy najdete v sekci Operační program zaměstnost, výzvy a dokumenty ke stažení.

www.mashradeckyvenkov.cz/download_opz.php

Ukončení příjmu žádosti o podporu je 15. 12. 2017

| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 10. 11. 2017 | 148 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Výzva č. 3_OPZ_F7_MAS Hradecký venkov

Místní akční skupina Hradecký venkov vyhlašuje Výzvu č. 3  na aktivitu - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání z Operačního programu zaměstnanost.

Text výzvy a všechny příslušné přílohy najdete v sekci Operační program zaměstnost, výzvy a dokumenty ke stažení.

www.mashradeckyvenkov.cz/download_opz.php

Ukončení příjmu žádosti o podporu je 7. 2. 2017 ve 14. hodin

| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 07. 11. 2017 | 213 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

2. výzva_IROP_ Hasiči

Dne 10. 10. 2017 byla vyhlášena výzva z Regionálního integrovaného operačního programu.

Aktivita: Technika pro integrovaný záchranný systém
Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro:- odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz;- výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi;- výkon činností spojených s extrémním suchem;- výkon činností v souvislosti s únikem nebezpečných látek.
Aktivita: Stanice integrovaného záchranného systému
Přístavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události. Nebude podporována výstavba nových budov.

Dokumenty ke stažení zde:

http://www.mashradeckyvenkov.cz/download_irop.php?sekce=16&rstema=13&stromhlmenu=4

Odkaz na pravidla:

www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-69-Integrovany-zachranny-system-integrovane-projekty-CLLD

 

| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 10. 10. 2017 | 162 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

1. výzva_IROP_ Bezpečnost dopravy a cyklodopravy

Dne 6. 10. 2017 byla vyhlášena výzva z Regionálního integrovaného operačního programu.

Bezpečnost dopravy:
Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.
Cyklodoprava:
Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. Rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. Úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. Součástí projektu může být budování doprovodné infrastruktury, např. stojanů na kola, úschoven kol, odpočívadel a dopravního značení.
Doplňkově lze do projektu zařadit zeleň, např. zelené pásy a liniové výsadby u cyklostezek a cyklotras. Podpořeny mohou být cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

Dokumenty ke stažení:

www.mashradeckyvenkov.cz/download_irop.php

Odkaz na pravidla:

www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD

| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 06. 10. 2017 | 200 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Seminář pro příjemce podpory z OPZ

MAS Hradecký venkov pořádá seminář pro příjemce podpory z OPZ.

www.mashradeckyvenkov.cz/storage/1506701823_sb_pozv%C1nkaopz_komunita.pdf

| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 29. 09. 2017 | 110 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
index | 8-14 | předchozí | následující | Celkem 76 článků

logo IROP a MMR

logo OPVVV a MŠMT

logo Program rozvoje venkova

logo Královehradecký kraj

Odběr novinek

Banner

2014 © MAS Hradecký venkov
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému.