Hodnocení finančního zdraví a personální a majetkové propojenosti místních akčních skupin

Autor: <>, Téma: MAS Hradecký venkov - 2014 - 2020, Vydáno dne: 27. 11. 2014

Dne 24. 11. 2014 začal příjem Žádostí o standardizaci místních akčních skupin. Součástí standardizace je i splnění podmínky 3.3.5.3 MAS získala nejhůře ohodnocení B v hodnocení Finančního zdraví a zhodnocení personální a majetkové propojenosti.

Hodnocení Finančního zdraví a zhodnocení personální a majetkové propojenosti MAS bude prováděno externím subjektem dle metodiky, která byla vydiskutována dle potřeb MAS s vybraným dodavatelem Ministerstvem zemědělství a Státním zemědělským intervenčním fondem. Metodika, dle které bude hodnocení prováděno, je součástí tohoto článku. V příloze je dále zveřejněn Formulář vstupních dat, který bude nedílnou součástí Žádosti o standardizaci.

Více informací:

eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/komunitne-vedeny-mistni-rozvoj-clld/hodnoceni-financniho-zdravi-a-personalni.html