Dotační možnosti

Autor: <>, Téma: MAS Hradecký venkov - 2014 - 2020, Vydáno dne: 06. 05. 2015

Na webových stránkách Integrovaného regionálního operačního programu byly zveřejněny aktuální informace k dotacím pro obce, podnikatele a neziskové organizace.

Dotační možnosti obce a města

www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/1f73e882-68e7-4f71-9bed-2cf1f684a10b/schema-IROP-obce-a-mesta-k-21042015.pdf

Dotační možnosti podnikatelé

www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/2785c483-dfdf-4f1b-a3c2-53643d5e964d/schema-IROP-podnikatele-k-21042015.pdf

Dotační možnosti neziskové organizace


http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/a8412936-ff2b-48e2-bea5-dce06870f211/schema-IROP-nestatni-neziskove-informace-k-21042015.pdf