Pokyny k vyplnění žádosti o podporu

Autor: <>, Téma: Integrovaný regionální operační program - IROP, Vydáno dne: 27. 10. 2015

Pokyny pro vyplnění

www.mashradeckyvenkov.cz/storage/1445926161_sb_pokynykvyplnndostiviskp14_vydna1.pdf

 

Instruktážní videa

www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa