Informační leták IROP - fiche, příklady projektových záměrů, finanční plán a plán výzev po schválení orgány MAS dne 11.2.2016

Autor: <>, Téma: Integrovaný regionální operační program - IROP, Vydáno dne: 24. 02. 2016

www.mashradeckyvenkov.cz/storage/1456326095_sb_irop_fiche_financniplan_planvyzev_web.pdf