Co jsou komunitní centra

Autor: <>, Téma: Operační program Zaměstnanost - OPZ, Vydáno dne: 13. 09. 2016

MAS Hradecký venkov plánuje koncem roku 2017 vyhlášení výzvy na komunitní centra. Co to jsou komunitní centra a jaké služby poskytují? Na tyto otázky Vám odpoví následují článek.
www.mashradeckyvenkov.cz/storage/1473749979_sb_komunitn%CDcentrum.pdf