Výzva č. 1 _OPZ_ Fiche č. 6 Komunita

Autor: <>, Téma: Operační program Zaměstnanost - OPZ, Vydáno dne: 19. 01. 2017

Místní akční skupina Hradecký venkov vyhlásila první výzvu z Operačního programu zaměstnanost na rozvoj sociálních služeb a komunitních center na území MAS Hradecký venkov. Text výzvy a všechny příslušné přílohy, včetně pozvánky na školení žadatelů najdete v sekci Operační program zaměstnost, dokumenty ke stažení.
www.mashradeckyvenkov.cz/download_opz.php

Uzavření výzvy proběhne 9. 3. 2017 ve 12:00