Novinky pro realizaci šablon

Autor: <>, Téma: Animace - propagační a animační aktivity MAS, Vydáno dne: 31. 07. 2017

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) vydal aktualizaci odpovědí na často kladené dotazy k šablonám. Tentokrát se jednalo o rozsáhlejší aktualizaci. V aktualizovaných podsekcích se snadno zorientujete podle nejnovějšího data aktualizace (26. 7. 2017). Tato aktualita je výstupem projektu Strategického řízení a plánování ve školách a v územích (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283), jehož realizaci má na starosti NIDV.

 

nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/srp/casto-kladene-otazky-k-sablonam.ep/