Seminář pro příjemce podpory z OPZ

Autor: <>, Téma: Operační program Zaměstnanost - OPZ, Vydáno dne: 29. 09. 2017

MAS Hradecký venkov pořádá seminář pro příjemce podpory z OPZ.

www.mashradeckyvenkov.cz/storage/1506701823_sb_pozv%C1nkaopz_komunita.pdf