Výzva č. 3_OPZ_F7_MAS Hradecký venkov

Autor: <>, Téma: Operační program Zaměstnanost - OPZ, Vydáno dne: 07. 11. 2017

Místní akční skupina Hradecký venkov vyhlašuje Výzvu č. 3  na aktivitu - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání z Operačního programu zaměstnanost.

Text výzvy a všechny příslušné přílohy najdete v sekci Operační program zaměstnost, výzvy a dokumenty ke stažení.

www.mashradeckyvenkov.cz/download_opz.php

Ukončení příjmu žádosti o podporu je 7. 2. 2017 ve 14. hodin