Výzva č. 2_OPZ_F6_MAS Hradecký venkov

Autor: <>, Téma: Operační program Zaměstnanost - OPZ, Vydáno dne: 10. 11. 2017

Místní akční skupina Hradecký venkov vyhlašuje Výzvu č. 2  na aktivity další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování, podporu komunitní sociální práce a podporu opatření v oblasti zaměstnanosti z Operačního programu zaměstnanost.

Text výzvy a všechny příslušné přílohy najdete v sekci Operační program zaměstnost, výzvy a dokumenty ke stažení.

www.mashradeckyvenkov.cz/download_opz.php

Ukončení příjmu žádosti o podporu je 15. 12. 2017