Z výzev OP VVV na šablony je možné pořídit i didaktické pomůcky a IT techniku

Autor: <>, Téma: Animace - propagační a animační aktivity MAS, Vydáno dne: 21. 11. 2017

Na webu MŠMT byla zveřejněna informace o možnostech nákupu pomůcek a vybavení z výzev OP VVV na tzv. šablony. Informace pochází z Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů a její kompletní znění naleznete na:

www.msmt.cz/uploads/SDV2/Moz_nost_na_kupu_pomu_cek_v_s_ablona_ch_pro_r_editele_s_kol_na_web.pdf