Autor: <>, Téma: Projekt - O krok napřed, Vydáno dne: 07. 02. 2018

Předložený projekt č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009047 podpoří integraci mladých lidí žijících v Dětském domově Nechanice prostřednictvím podpůrných a vzdělávacích aktivit pro start do samostatného života, a to komplexní, systematickou a dlouhodobou přípravou mladých lidí na odchod z ústavní péče a následné provázení těchto osob během procesu osamostatnění se v oblasti zaměstnání. Projekt se zaměřuje také na utváření vzájemných vztahů, rozvoji osobnosti jedince, podporu a poradenství.

Hlavním problémem, na který předkládaný projekt reaguje, je že mladí lidé odcházející z dětského domova, často trpí psychickou deprivací, která je důsledkem odloučení od rodiny a dlouhodobým pobytem v ústavu. Tato deprivace způsobuje sociální handicap, který výrazně znemožňuje možnost integrace mladých lidí do společnosti po odchodu z ústavního zařízení. Řada dětí a mladých lidí v dětském domově jsou odtrženy od reálného života a neumí dost dobře reagovat na nástrahy mimo prostředí ústavní péče. Ústavní péče a výchova limituje rozvoj pozitivního vztahu mladých lidí k práci. To je jedním z důvodů následného selhání, protože je snížena jejich šance uplatnit se na trhu práce.

Často chybí dětem při odchodu praktické informace pro život. Jedná se především o nedostatek informací při hledání práce, brigád, bydlení, vyřizování záležitostí na úřadech a finanční gramotnosti. Problémem nejsou pouze nedostačující informace, ale převážná absence systémových přístupů v podobě standardizovaných mechanismů v dětských domovech a následné podpory pro tyto mladé lidi.