Seminář pro žadatele k výzvám Sociální bydlení a Sociální podnikání

Autor: <>, Téma: Integrovaný regionální operační program - IROP, Vydáno dne: 22. 11. 2018

Žadatele z IROP zveme na informační seminář.

mashradeckyvenkov.cz/storage/1542875513_sb_pozvnka.pdf