Pozvánka na seminář pro žadatele - Komunitní sociální práce

Autor: <>, Téma: Operační program Zaměstnanost - OPZ, Vydáno dne: 11. 03. 2019

www.mashradeckyvenkov.cz/storage/1552288746_sb_pozvankaskoleni.pdf