Udržitelnost projektů v rámci IROP

Autor: administrator <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: Integrovaný regionální operační program - IROP, Vydáno dne: 30. 10. 2019

Upozorňujeme na udržitelnost projektů po proplacení poslední žádosti v rámci operačního programu IROP. Upozorňujeme na udržitelnost projektů po proplacení poslední žádosti v rámci operačního programu IROP. K udržení výstupů je příjemce zavázán v Podmínkách právního aktu, ve kterých je stanovená doba udržitelnosti a povinnosti příjemce. Podrobnější informace najdete na uvedené internetové adrese a v sekci IROP - Výzvy a dokumenty ke stažení. http://www.mashradeckyvenkov.cz/storage/1572437376_sb_irop.pdf