2. výzva_IROP_ Hasiči

Dne 10. 10. 2017 byla vyhlášena výzva z Regionálního integrovaného operačního programu.

Aktivita: Technika pro integrovaný záchranný systém
Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro:- odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz;- výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi;- výkon činností spojených s extrémním suchem;- výkon činností v souvislosti s únikem nebezpečných látek.
Aktivita: Stanice integrovaného záchranného systému
Přístavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události. Nebude podporována výstavba nových budov.

Dokumenty ke stažení zde:

http://www.mashradeckyvenkov.cz/download_irop.php?sekce=16&rstema=13&stromhlmenu=4

Odkaz na pravidla:

www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-69-Integrovany-zachranny-system-integrovane-projekty-CLLD

 

| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 10. 10. 2017 | 34 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

1. výzva_IROP_ Bezpečnost dopravy a cyklodopravy

Dne 6. 10. 2017 byla vyhlášena výzva z Regionálního integrovaného operačního programu.

Bezpečnost dopravy:
Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.
Cyklodoprava:
Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. Rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. Úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. Součástí projektu může být budování doprovodné infrastruktury, např. stojanů na kola, úschoven kol, odpočívadel a dopravního značení.
Doplňkově lze do projektu zařadit zeleň, např. zelené pásy a liniové výsadby u cyklostezek a cyklotras. Podpořeny mohou být cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

Dokumenty ke stažení:

www.mashradeckyvenkov.cz/download_irop.php

Odkaz na pravidla:

www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD

| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 06. 10. 2017 | 87 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Obecná pravidla IROP

| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 19. 05. 2016 | 234 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce

Finanční prostředky Evropského fondu regionálního rozvoje (dále „EFRR“) se podílejí na spolufinancování z veřejných zdrojů s  maximální mírou podpory ve výši 85 %. Na financování projektů se kromě cizích zdrojů podílejí příjemci, a to v rozsahu podle Pravidel spolufinancování Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období

www.mashradeckyvenkov.cz/storage/1436290527_sb_mira-spolufinancovani-u-jednotlivych-aktivit-sc-irop-dle-typu-prijemce-12-06-2015.pdf

 

| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 07. 07. 2015 | 417 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Informační systém pro žadatele IROP

Informační systém koncového příjemce (ISKP) je určen pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu. Edukační videa, která naleznete níže, Vám pomohou se se systémem naučit a zorientovat se v něm.

www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa

| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 21. 05. 2015 | 284 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Dotační možnosti

Na webových stránkách Integrovaného regionálního operačního programu byly zveřejněny aktuální informace k dotacím pro obce, podnikatele a neziskové organizace.

| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 06. 05. 2015 | 349 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Oblast podpory - sociální podnikání

Místní akční skupina  Hradecký venkov bude v následujícím programovacím období podporovat INVESTIČNÍ projekty na vybudování nových nebo rekonstrukci starších objektů, které budou sloužit sociálnímu podnikání. Oprávněnými žadateli budou nejen podnikatelé, ale i obce nebo neziskové organizace.

O tom, co je to sociální ekonomika a sociální podnikání více v naší příloze ve formátu .pdf.

| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 25. 10. 2014 | 384 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Integrovaný regionální operační program je pro období 2014– 2020

Základním zdrojem pro financování projektů bude Integrovaný regionální operační program. Integrovaný regionální operační program je pro období 2014–2020 nástupcem současných sedmi regionálních operačních programů a Integrovaného operačního programu.

| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 22. 09. 2014 | 1090 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

logo IROP a MMR

logo OPVVV a MŠMT

logo Program rozvoje venkova

logo Královehradecký kraj

Odběr novinek

Banner

2014 © MAS Hradecký venkov
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému.