Základní informace o MAS

Název Hradecký venkov o.p.s.
Dokumenty Statut o.p.s. 2020 (268 kB, .pdf)
Statut o.p.s. 2018 (398 kB, .pdf)
Statut o.p.s. 2016 (400 kB, .pdf)
Statut o.p.s. 2015 (842 kB, .pdf)
Zakladatelská smlouva - 2015 (308 kB, .pdf)
Název MAS Místní akční skupina Hradecký venkov
Zkrácený název MAS Hradecký venkov
Registrační číslo MAS 08/005/41100/452/000127
Region NUTS II Severovýchod
Zastoupení Ing. Jana Rejlová, ředitelka
Právní forma Obecně prospešná společnost
Sídlo Husovo nám. 83, 503 15 Nechanice
Identifikační číslo 275 17 730
Bankovní spojení 1092053349/0800 Česká spořitelna a.s.
Datum vzniku 27. 6. 2007
Kontakt mas.hradeckyvenkov@gmail.com
ID datové schránky z8zdm5p
Web www.hradeckyvenkov.cz
www.mashradeckyvenkov.cz

 

Organizační struktura MASŘeditel

 1. Ředitel je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost obecně prospěšné společnosti a jedná jejím jménem.
 2. Ředitele Společnosti jmenuje a odvolává správní rada.
 3. Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru.
 4. Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, tj. která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, což doloží před svým jmenováním výpisem z trestního rejstříku, jenž nesmí být starší šesti měsíců. Ředitel nemůže být členem správní ani dozorčí rady Společnosti, je však oprávněn účastnit se jednání správní rady s hlasem poradním.
 5. Ředitel řídí běžnou činnost Společnosti a jedná jménem Společnosti v souladu se Smlouvou, se Statutem a v rozsahu pravomocí, které mu udělí správní rada. V nepřítomnosti ředitele jedná se správními orgány a třetími osobami předseda správní rady nebo správní radou pověřený zástupce.
 6. Úkony týkající se vztahu ředitele k obecně prospěšné společnosti činí správní rada.
 7. Ředitel Společnosti vykonává dále tyto úkoly a činnosti:
  • koordinuje aktivity směřující k prohloubení spolupráce v regionu;
  • zastává funkci tiskového mluvčího Společnosti;
  • zajišťuje spolupráci se státní správou a samosprávou;
  • připravuje návrh rozpočtu Společnosti;
  • připravuje výroční zprávu Společnosti;
  • zajišťuje řádný chod Společnosti.


Organizační struktura MAS ke stažení ve formátu PDF (velikost 279 Kb).

 

Mapa území

Mapa MAS

Projekty MAS

logo IROP a MMR

logo OPVVV a MŠMT

logo Program rozvoje venkova

logo Královehradecký kraj

Operační program ŽP

Odběr novinek
2014 © MAS Hradecký venkov
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému.