Aktuální informace k šablonám

 Upozornění pro žadatelé a příjemce výzev Šablony pro MŠ a ZŠ:
 Na webu MŠMT byla zveřejněna informace týkající se uznatelnosti výstupu personálních šablon v případě pracovní neschopnosti a OČR, která se vztahuje na všechny projekty zjednodušeného vykazování od začátku realizace projektů. Informace jsou uvedeny v dokumentu

Výklad_uznatelnost_PN_personální_šablony.pdf v části Další přílohy u výzvy:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu 

Vážení žadatelé a příjemci výzev č. 02_16_022 a 02_16_023 Šablony pro MŠ a ZŠ I a 02_16_035 a 02_16_042 Šablony pro SŠ a VOŠ I, ŘO OP VVV si vás dovoluje upozornit na informace týkající se uznatelnosti výstupu personálních šablon v případě pracovní neschopnosti.
Výstupem personálních šablon je vždy měsíc práce v určité výši úvazku, kdy se do tohoto výstupu započítává i pracovní neschopnost při splnění obou těchto podmínek (PN):
1. Doba PN nesmí v rámci vykazovaného měsíce přesáhnout 14 kalendářních dnů.
2. Ve vykazovaném měsíci nesmí zaměstnanci vzniknout nebo trvat nárok na dávku nemocenského pojištění (tzv. nemocenské). Nemocenské náleží pojištěncům od 15. kalendářního dne trvání PN.
Příklad 1:
Zaměstnanec je v PN posledních 10 dnů v měsíci červnu a první 4 dny v měsíci červenci. Jsou splněny obě podmínky, jelikož doba absence ani v jednom z měsíců nepřekročila 14 dnů a zaměstnanci nevznikl nárok na dávku nemocenského pojištění. Oba měsíce práce jsou proto uznatelným výstupem.
Příklad 2:
Zaměstnanec je v PN posledních 10 dnů v měsíci červnu a prvních 5 dnů v měsíci červenci. První podmínka je splněna, druhá nikoliv. Měsíc červen je uznatelným výstupem, měsíc červenec ne, přestože byl zaměstnanec v červenci v PN pouze 5 dnů, a to proto, že zaměstnanci v červenci vznikl nárok na dávku nemocenského pojištění.
Výše uvedené se netýká ošetřování člena rodiny (OČR), jelikož v případě OČR není nikdy naplněna podmínka č. 2. Při OČR vzniká nárok na dávku nemocenského pojištění (tzv. ošetřovné) od prvního dne trvání OČR, z tohoto důvodu nelze jako výstup uznat žádný měsíc práce, ve kterém dojde k OČR v jakémkoliv počtu dnů.
Vykazování:
Příjemce doložením reportu o činnosti stvrzuje, že výše uvedené podmínky jsou naplněny. Pokud podmínky naplněny nejsou, report o činnosti nelze vykázat. Kontrola na místě bude absenci pracovníka ověřovat v rámci kontroly evidence docházky.
Pokud výše uvedené podmínky nejsou splněny, doporučujeme zajistit pro realizaci této šablony zástup osobou, která splňuje kvalifikační kritéria daná výzvou. Vzniká-li (s ohledem na typ smlouvy) nárok na náhradu mzdy, je možné jej za 4. až 14 den PN uhradit z finančních prostředků projektu. Financování PN musí probíhat v souladu se Zákonem o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb.

| Autor: | Vydáno dne 19. 07. 2017 | 2251 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Projekty MAS

logo IROP a MMR

logo OPVVV a MŠMT

logo Program rozvoje venkova

logo Královehradecký kraj

Operační program ŽP

Odběr novinek
2014 © MAS Hradecký venkov
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému.